Bild

Karfreitagsphilosophie

Bazon Brock: Theoreme. Köln 2017, S. 466/467